KONTAKTPERSONER GK & AB

Styrelsen för Friiberghs GK 2020

ORDFÖRANDE

Per Modig - 070 398 85 30  |  cap10pelle@icloud.com

LEDAMÖTER

Sekreterare - Ing-Marie Östh - 070-602 78 27  |  ingmarie.osth@gmail.com

Kassör - Willy Nilsson - 070-589 66 45  |  wi.vent@telia.com

Golf - Eva Henriksson - 076-141 88 10  |  evahenriksson_1@hotmail.com

Medlem - Olle Wallin - 070-316 31 13  |  ollewallin51@gmail.com

Miljö - Peter Sandberg - 070-522 96 05  |  petersandberg1@hotmail.com

SUPPLEANT

Juniorrepresentant - Vakant

REVISOR - Leif Ahlström   (Suppleant - Väino Vimberg)

VALBEREDNING - Pär Lihufvudh, Ulf Lundholm och Olle Wallin (Styr.representant) 

Styrelse FBG Golf AB

ORDFÖRANDE

Patrik Nilsson - 070-958 54 68   |   patrik@coachstar.se

LEDAMÖTER

Ordf GK - Per Modig - 070 398 85 30  |  cap10pelle@icloud.com

Marknad - Monica Lindvall - 070-398 19 22  |   monica@lindvallconsulting.se

REVISOR

Aukt revisor - Tommy Helmerskog, Assay, Uppsala

 

Ledning FBG Golf AB

KANSLI & RECEPTION

Kanslichef - Cilla Röndell - 0171-46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se

BANA

Greenkeeper - Joacim Björklund - 070-316 31 13  |  joacimbjorklund@hotmail.com

RESTAURATÖR (lego)

Viggo Erazo med personal - 070-721 33 59   |   viggo.erazo@telia.com

SHOP (lego)

Jarlstedtsbolagen, Göran Handstedt - 070-689 65 50   |   goran@jarlstedts.se

 

Anställd personal och volontärer jobbar dagligen under högsäsong för skötsel, reparation och underhåll av golfbana, klubbhus och omgivning.

Kommittéer och funktionärer

TÄVLINGSKOMMITTÈN

Ordförande - Tord Alkefjärd - 070-821 39 40   |   t.alkefjard@googlemail.com

JUNIORKOMMITÈEN
Ordförande - Tord Alkefjärd - 070-821 39 40   |   t.alkefjard@googlemail.com

MEDLEMSFRÅGOR / GGG / SENIORER

Olle Wallin - 070-316 31 13  |  ollewallin51@gmail.com

MILJÖFRÅGOR

Peter Sandberg - 070-522 96 05  |  petersandberg1@hotmail.com

SPONSRING OCH FÖRETAG

Monica Lindvall - 070-398 19 22  |   monica@lindvallconsulting.se

Övriga frågor till vårt kansli och reception - 0171-46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO  

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

Producent & Ansvarig 2020: Linda Jarl, jarlstedtsbolaget