• Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO                                                                                              

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

STYRELSE, LEGO & ANSTÄLLDA

Styrelse Friiberghs GK

AU

Ordförande - Anders Jarl - 070-650 82 30   |   anders@aj-con.se

Sekreterare - Ing-Marie Östh - 070-602 78 27  |  ingmarie.osth@gmail.com

Kassör - Kjell Gustafsson - 070-600 31 98  |  kjell.gustafsson0@gmail.com

LEDAMÖTER

Anläggning - Peter Sandberg - 070-522 96 05  |  petersandberg1@hotmail.com

Marknad - Patrik Nilsson - 070-958 54 68  |  patrik.e.nilsson@outlook.com

Miljö - Willy Nilsson - 070-589 66 45  |  wi.vent@telia.com

Golf - Eva Henriksson - 076-141 88 10  |  evahenriksson_1@hotmail.com

SUPPELANTER

Medlemsvård - Monica Lindvall - 070-398 19 22  |  monica@lindvallconsulting.se

Medlemsvård - Birgitta Alkefjärd - 076-311 07 29  |  birgitta.alkefjard@hotmail.com

 

Styrelse FBG Golf AB (drift)

Ordförande Anders Jarl

Ledamot Ing-Marie Östh

Ledamot Kjell Gustafsson

Ledamot Peter Sandberg

Ledamot Willy Nilsson

Ledamot Patrik Nilsson

REVISORER

Auktoriserd revisor Tommy Helmerskog, Assay

Revisor Väino Vimberg

Revisorsuppleant Leif Ahlström

 

Personal & Lego

KANSLI - kansli@friiberghsgk.se

Klubbchef Jonna Hallberg

RECEPTION - bokning@friiberghsgk.se  - 0171-46 30 12

Ulla-Britt Jarl

Cecilia Röndell

Göran Handstedt
Linda Jarl

KLUBBHUS / SHOP

Restauratör (lego) Viggo Erazo med personal

Shop (lego) Jarlstedtsbolagen, Göran Handstedt

Vaktmästare Hans Dolk

 

Ideellt klubbhus

Ingemar Asphamn, ansv golfbilarna
Pelle Modig

Frivilliga bygger, målar och plockar ogräs, städar

BANA

Greenkeeper Olle Wallin

Mekaniker/banarbetare Anders Wallin

Banarbetare Tommy Stensböll

Bollplock Erica Björklund & Thea Lavén

 

Ideellt bana

Bo och Yvonne Engman,

Leif och Marie-Louise Ahlström,

Gull-Britt Gidlöf, Joacim Björklund och
Anders Jonstam.

Frivilliga slår gräs och städar