Kansliet är nu bemannat!


Äntligen har vi fått klart med en kanslist för att ta hand om all medlemshantering m.m. Det är vår fantastiska säsongsreceptionist, Cilla Röndell, som nu axlar kansliet under hela året.

Cilla arbetar endast deltid och svarar på mail och telefon när hon har möjlighet.

Mail: kansli@friiberghsgk.se

Tele: 0171-463012

235 visningar

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO  

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

Producent & Ansvarig 2020: Linda Jarl, jarlstedtsbolaget