VattenprojektetFriiberghs Golfklubb har under 2017 gjort en stor miljöinvestering i ett våtmarks- och dammprojekt för att minska risken för ett växtnäringsläckage samt för att förbättra den biologiska mångfalden. Om du är intresserad och vill titta närmare på dammar och de vattenflöden som ingår i systemet, ber vi dig att vara försiktig om det finns golfspelare på banan. Försök att hålla dig i kanten av golfbanans spelyta och följ gärna den röda linje som finns uppritad på kartan ovanför.Skyltar finns på båda sidor om klubbhuset och visar förslag på vilken väg du ska välja när du vill studera dammarna och vattensystemet.

#vattenprojekt #Miljö #mångfald

99 visningar0 kommentarer

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO  

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

Producent & Ansvarig 2020: Linda Jarl, jarlstedtsbolaget