Slide11.jpg

OM KLUBBEN

 

Välkommen till  Friiberghs Golfklubb!

Idén till en 9-håls golfbana kom 1988 och den den 22 augusti 1990 blev klubben invald i Svenska Golfförbundet. Drygt tio år senare byggdes banan ut till 18 hål. Friiberghs GK har alltid varit en familjär klubb med inriktning på trivsel och otvungen social atmosfär. Vår golfbana slår det mesta när det gäller miljö och natur, vilket också goda recensioner i Svensk Golf och sociala medier vittnat om. Karaktären är omväxlande skogs- och parkbana med några unika och omtalade signaturhål. Före green på hål 11 ligger en Trefaldighetskälla där du kan fylla på med gott iskallt källvatten!

I direkt anslutning till banan ligger det populära konferenshotellet Friiberghs Herrgård där vi kan erbjuda weekend-paket samt , fr o m 2019, B&B under juli månad. Banan ligger vid Mälaren varför vi ibland även har gäster som kommer sjövägen!

 

En golfklubb med stora visioner!

Sedan hösten 2016 har vi medvetet satsat på att att vinna tillbaka förtroendet och återskapa det goda rykte klubben tidigare har haft bland golfare! Genom vårt utvecklingsprogram Vision2020 ska vi gå från en liten familjär golfklubb till en väl omtalad och omtyckt familjär golfanläggning i Mälardalen. Vi har redan kommit långt när det gäller att övertyga våra gäster, lojala medlemmar och viktiga samarbetspartners om att vi är på rätt väg!

 

Vi värnar om miljön!

Sedan många år har vår klubb arbetat med Miljödiplomet men sedan våren 2018 har styrelsen tagit beslut om att arbeta i enlighet med golfens program för miljöcertifiering - GEO. Vi räknar med att vara klara för certifiering senast 2021 men vi har redan gjort några miljöinvesteringar vi vill berätta om. Under 2017 byggdes två stora dammar som en del i ett Våtmarksprojekt, där banans dammsystem ska rena dräneringsvatten för banan men framförallt från omkringliggande åkrar, innan vattnet når Mälaren. Projektet finansierades till ca 75% av EU-medel via Naturvårdsverket. Våren 2018 installerade vi fem laddstationer för elbilar (Tesla oh Universal) där vi erbjuder gratis laddning till gäster som behöver ladda bilen under sin golfrunda eller sitt restaurangbesök.

 

STYRELSEUPPDRAG

Styrelsen för Friiberghs GK 2020

 

ORDFÖRANDE

Per Modig

070 398 85 30  |  cap10pelle@icloud.com

 

LEDAMÖTER

Sekreterare - Ing-Marie Östh

070-602 78 27  |  ingmarie.osth@gmail.com

Kassör - Willy Nilsson

070-589 66 45  |  wi.vent@telia.com

Golf - Eva Henriksson

076-141 88 10  |  evahenriksson_1@hotmail.com

Medlem - Olle Wallin

070-316 31 13  |  ollewallin51@gmail.com

Miljö - Peter Sandberg

070-522 96 05  |  petersandberg1@hotmail.com

 

SUPPLEANT

Juniorrepresentant - Vakant

REVISOR

Leif Ahlström  

(Suppleant - Väino Vimberg)

 

VALBEREDNING

Ulf Lundholm och Olle Wallin (Styr.representant) 

Styrelse FBG Golf AB

ORDFÖRANDE

Patrik Nilsson

070-958 54 68   |   patrik@coachstar.se

 

LEDAMÖTER

Ordf GK - Per Modig

070 398 85 30  |  cap10pelle@icloud.com

Marknad - Monica Lindvall

070-398 19 22  |   monica@lindvallconsulting.se

REVISOR

Aukt revisor - Tommy Helmerskog, Assay, Uppsala

 

Personal 

KANSLI & RECEPTION

Receptionschef/ Kansli - Cilla Röndell

0171-46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se
 

BANA

Greenkeeper - Joacim Björklund

070-781 62 97  |  joacimbjorklund@hotmail.com

 

RESTAURATÖR (lego)

Viggo Erazo med personal

070-721 33 59   |   viggo.erazo@telia.com

 

SHOP (lego)

Jarlstedtsbolagen, Göran Handstedt

070-689 65 50   |   goran@jarlstedts.se

PRO (lego)

Claes Eklund

070-775 78 09   |   claes007@live.se

Anställd personal och volontärer jobbar dagligen under högsäsong för skötsel, reparation och underhåll av golfbana, klubbhus och omgivning.

Kommittéer och funktionärer

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Ordförande - Tord Alkefjärd

070-821 39 40   |   t.alkefjard@googlemail.com

JUNIORKOMMITTÉN
Ordförande - Tord Alkefjärd

070-821 39 40   |   t.alkefjard@googlemail.com

MEDLEMSFRÅGOR / GGG / SENIORER

Olle Wallin

070-316 31 13  |  ollewallin51@gmail.com

 

MILJÖFRÅGOR

Peter Sandberg

070-522 96 05  |  petersandberg1@hotmail.com

 

SPONSRING OCH FÖRETAG

Monica Lindvall

070-398 19 22  |   monica@lindvallconsulting.se

Övriga frågor till vårt kansli och reception

0171-46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO  

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

Producent & Ansvarig 2020: Linda Jarl, jarlstedtsbolaget