Välkommen till  Friiberghs Golfklubb!

Idén till en 9-håls golfbana kom 1988 och den den 22 augusti 1990 blev klubben invald i Svenska Golfförbundet. Drygt tio år senare byggdes banan ut till 18 hål. Friiberghs GK har alltid varit en familjär klubb med inriktning på trivsel och otvungen social atmosfär. Vår golfbana slår det mesta när det gäller miljö och natur, vilket också goda recensioner i Svensk Golf och sociala medier vittnat om. Karaktären är omväxlande skogs- och parkbana med några unika och omtalade signaturhål. Före green på hål 11 ligger en Trefaldighetskälla där du kan fylla på med gott iskallt källvatten!

I direkt anslutning till banan ligger det populära konferenshotellet Friiberghs Herrgård där vi kan erbjuda weekend-paket samt , fr o m 2019, B&B under juli månad. Banan ligger vid Mälaren varför vi ibland även har gäster som kommer sjövägen!

 

En golfklubb med stora visioner!

Sedan hösten 2016 har vi medvetet satsat på att att vinna tillbaka förtroendet och återskapa det goda rykte klubben tidigare har haft bland golfare! Genom vårt utvecklingsprogram Vision2020 ska vi gå från en liten familjär golfklubb till en väl omtalad och omtyckt familjär golfanläggning i Mälardalen. Vi har redan kommit långt när det gäller att övertyga våra gäster, lojala medlemmar och viktiga samarbetspartners om att vi är på rätt väg!

 

Vi värnar om miljön!

Sedan många år har vår klubb arbetat med Miljödiplomet men sedan våren 2018 har styrelsen tagit beslut om att arbeta i enlighet med golfens program för miljöcertifiering - GEO. Vi räknar med att vara klara för certifiering senast 2021 men vi har redan gjort några miljöinvesteringar vi vill berätta om. Under 2017 byggdes två stora dammar som en del i ett Våtmarksprojekt, där banans dammsystem ska rena dräneringsvatten för banan men framförallt från omkringliggande åkrar, innan vattnet når Mälaren. Projektet finansierades till ca 75% av EU-medel via Naturvårdsverket. Våren 2018 installerade vi fem laddstationer för elbilar (Tesla oh Universal) där vi erbjuder gratis laddning till gäster som behöver ladda bilen under sin golfrunda eller sitt restaurangbesök.

 

STYRELSEUPPDRAG

Styrelsen för Friiberghs GK 2021

 

ORDFÖRANDE

Per Modig

070- 398 85 30  |  ordforande@friiberghsgolf.se 

 

LEDAMÖTER

Sekreterare - Ask Hedberg

073- 994 62 75  |  sekreterare@friiberghsgolf.se

Kassör - Willy Nilsson

070- 589 66 45  |  kassor@friiberghsgolf.se

Golf - Olle Wallin

070-316 31 13  |  olle@friiberghsgolf.se

Medlem - Birgitta Magnusson

070- 587 91 25 |  birgitta@friiberghsgolf.se


Tävling - Pär Lihufvudh
073- 0305714 | tavling@friiberghsgolf.se 

Miljö - Peter Sandberg

070- 522 96 05  |  miljo@friiberghsgolf.se

 

SUPPLEANT

Juniorrepresentant - Vakant

REVISOR

Leif Ahlström  

(Suppleant - Väino Vimberg)

 

VALBEREDNING

Ulf Lundholm och Olle Wallin (Styr.representant) 

Styrelse FBG Golf AB

ORDFÖRANDE

Per Modig

070- 398 85 30  |  ordforande@friiberghsgolf.se 

 

LEDAMÖTER

Olle Wallin

070-316 31 13  |  olle@friiberghsgolf.se

Marknad - Magnus Blomgren

Maila hela styrelsen
styrelsen@friiberghsgolf.se

REVISOR

Aukt revisor - Tommy Helmerskog, Assay, Uppsala

 

Personal 

KANSLI & RECEPTION

Receptionschef/ Kansli - Cilla Röndell

0171- 46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se
 

BANA

Greenkeeper - Joacim Björklund

070- 781 62 97  |  greenkeeper@friiberghsgolf.se

 

RESTAURATÖR (lego)

Viggo Erazo med personal

070- 721 33 59   |   viggo.erazo@telia.com

 

SHOP (lego)

Jarlstedtsbolaget, Göran Handstedt

070- 689 65 50   |   goran@jarlstedts.se

PRO (lego)

Claes Eklund

070- 775 78 09   |   pro@friiberghsgolf.se

Anställd personal och volontärer jobbar dagligen under högsäsong för skötsel, reparation och underhåll av golfbana, klubbhus och omgivning.

Kommittéer och funktionärer

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Ordförande - Pär Lihufvudh
070- 350 13 60 | tavling@friiberghsgolf.se

JUNIORKOMMITTÉN
Ordförande - Tomas Ödqvist
073-0339407 | tjao1965@gmail.com

DAMKOMMITTÉN
Ordförande - Birgitta Magnusson

070- 587 91 25 |  birgitta@friiberghsgolf.se

MEDLEMSFRÅGOR / GGG / SENIORER

Olle Wallin

070- 316 31 13  |  olle@friiberghsgolf.se

 

MILJÖFRÅGOR

Peter Sandberg

070- 522 96 05  |  miljo@friiberghsgolf.se 

 

SPONSRING OCH FÖRETAG

  

Övriga frågor till vårt kansli och reception

0171- 46 30 12   |   kansli@friiberghsgk.se