• Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

FRIIBERGHS GK         KULLA MYSINGE 1       749 62 ÖRSUNDSBRO                                                                                              

0171-46 30 12      bokning@friiberghsgk.se  | kansli@friiberghsgk.se

Friiberghs GK

 

För att driva all verksamhet på Friiberghs golfanläggning, har driftbolaget
14 anställda (varav fem ideellt utan lön). Restaurangen och shopen är
utlagd på lego. Det ideella arbetet inom Friiberghs GK sköts av ett 30-tal
funktionärer i styrelse, kommittéer, arbets- och projektgrupper.

Friiberghs Golfklubb äger 100 % av driftbolaget FBG Golf AB.

Friiberghs herrgård är klubbens viktigaste samarbetspartner!

 

ORGANISATION
Styrelsen i Friiberghs GK har också ansvaret för driftbolaget.

Så här är vi organiserade inom klubb och driftbolag!

Här presenteras styrelsen, ansvariga funktionärer och klubbchef.

 

VISION2020
Hösten 2016 bestämde vi oss för att satsa tid och pengar på att vända den negativa trend som klubben levt med sedan i början av 2000-talet.

Kravet är att höja kvaliteten, framförallt på banan, och nya ökade intäkter
p g a detta ska skapa de viktiga ekonomiska resurser som krävs för att driva en golfanläggning med 18 välskötta golfhål.

 

MILJÖARBETET
Styrelsen har beslutat att jobba för en GEO-certifiering (motsvarar en ISO-
certifiering) istället för det miljödiplom som varit styrande några år. Med knappt en halv miljon kronor (ca 75 % av total kostnad) i EU-bidrag via Naturvårdsverket, har vi idag en vattenpark med dammar och kanaler, för att rena spillvatten från bana och omkringliggande åkermark innan det når Mälaren. Intresserad? Läs mer här!

Under våren 2018 installerade vi fem laddstationer för elbilar.

Friiberghs Golfklubb

 
 
 

FINSTILT OM VÅRA AVGIFTER

Årsavgiften består av Medlemsavgift som måste betalas av alla medlemmar.
Aktiva medlemmar betalar därutöver
Spelavgift för att få tillträde till banan. Spelavgiften kan styras av hur många rundor golf man hinner med (vill) spela under ett år samt om man vill nyttja fördelarna med fritt spel på GKplus. För att nyttja GK plus krävs att du innehar en spelrätt i Friiberghs GK. Kontakta klubben för mer info.

Vi har även en särskilt fördelaktig avgift för nya golfare inklusive utbildning.

Förutom indelning i spelkategorier (års-, vardags- och greenfeemedlem) så styrs avgiften även av åldern, där vi tar stor hänsyn till juniorer (upp t o m 21 år). För att minska övergången mellan junior och senior har vi även en åldersgrupp 22-26 år som bl a ersätter tidigare lägre avgift för studerande.

Sedan flera år debiterar vi även en årlig städavgift på 300 kronor som medlem
kan begära att få tillbaka om man deltar på angiven städdag eller på någon annan likvärdig medlemsaktivitet som bestämts av styrelsen.

 

STADGAR & ÅRSMÖTE

Vi hälsar dig välkommen till Friiberghs GK:s Höstmöte i Brunnagården onsdag 20 november kl 19.00. Vi både tror och hoppas på en stor uppslutning p g a de skrivelser och personliga påhopp som har florerat och offentliggjorts under hösten.

Föredragningslistan är kompletterad med de beslut som krävs för att klubbens och bolagets styrelser redan från årsskiftet ska kunna arbeta efter de beslut som tagits kring ändrade ägarförhållande GK/AB. Underlaget Ansvar och befattning, som styrelsen beslutat om, beskriver den processen.

Styrelsen proposition kring Stadgeändring är en konsekvens av kravet på framtida val samt behovet av att bättre nyttja uppdelningen av två årsmöten kring plan och berättelse samt budget och stat. Bestämmelser kring Spelrätter är en bilaga till klubbens stadgar. Läs även om Ägardirektivet som det ska beslutas om samt styrelsens förslag till att ersätta Städavgiften med en ökning av Medlemsavgiften.

Till sist presenters styrelsens verksamhetsplan och budget för Golfklubbens verksamhet 2020 samt Valberedningens förslag till nomineringsarbetet, där du som medlem kan nominera kandidat fram till den 6 november.
Aktuell mandatlista 2019.11.04 hittar du här!