13738072_1782781261966268_33893024754251

Friiberghs GK

 
Fbglogo_rgb.png

För att driva all verksamhet på Friiberghs golfanläggning, har driftbolaget FBG Golf AB, under högsäsong, endast max ett tiotal personer anställda. För att hjälpa till med banskötseln har ett antal personer (8 st 2019) ställt upp som volontärer. Restaurang, shop och ekonomisk redovisning är utlagd på lego. Det ideella arbetet inom klubben och bolaget sköts av ett 30-tal funktionärer i styrelse, kommittéer och projektgrupper.

Friiberghs Golfklubb äger 100 % av driftbolaget FBG Golf AB.

 

ORGANISATION
Styrelsen i Friiberghs GK organiserar och ansvarar för idrottslig utveckling inom golf samt medlemsvård genom inkludering av alla i den gemenskap och samvaro som vår familjära klubb alltid erbjudit.

Ansvaret för drift, personal och ekonomisk förvaltning av golfanläggningen ligger på det helägda dotterbolaget FBG Golf AB, styrelse och ledning.

Så här är vi organiserade inom klubb och driftbolag!

Här presenteras styrelsen styrelse, ledning, lego och kommittéer

 

MILJÖARBETET
Styrelsen har beslutat om att prioritera arbetet med miljön och att bidra till  biologisk mångfald (Enligt SGF:s "Golfnyttan").
Vi har inlett arbetet med en GEO-certifiering och som viktiga ingredienser i det arbetet har vi:

- via EU-bidrag (Naturvårdsverket) anlagt en vattenpark med dammar och kanaler, för att rena spillvatten från bana och omkringliggande åkermark innan det når Mälaren. Intresserad? Läs mer här!

- under våren 2018 installerat fem laddstationer för våra gäster med elbil!

- diskuterat samarbete med Håbo Kommun och biodlare i Bålsta kring biologisk mångfald genom skötseln av en bikupa med målet att i framtiden kunna sälja egen "Friiberghs-honung" i vår shop.

Klubben har redan inlett detta genom att blomsterängar på delar av banan som ligger utanför spelfält.

 

Friiberghs Golfklubb

 
 

FINSTILT OM VÅRA AVGIFTER

Årsavgiften består av Medlemsavgift som måste betalas av alla medlemmar samt Spelavgift som betalas av aktiva medlemmar för fritt tillträde till banan. Spelavgiften kan styras av hur många rundor golf man kan eller vill spela under ett år samt om man vill spela fritt inom GKplus. För att nyttja GKplus krävs även att du innehar en spelrätt i Friiberghs GK. Kontakta kansli för mer info.

Vi har även mycket fördelaktiga priser om du ett år vill vara Greenfeemedlem!

Förutom indelning i spelkategorier (års-, vardags- och greenfeemedlem) styrs avgift även av om du är barn (upp t o m 15 år), ungdom (16-21 år) eller senior (22 år eller äldre).

Städavgiften på 300 kronor är sedan 2020 inbakad i den årsavgift som gäller. Tidigare fick de medlemmar som deltog på städdagen, möjligheten att begära återbetalning av städavgiften. Detta ersätts fr o m 2020 med att de som deltar kommer att erbjudas någon form av förmån eller rabatt. Meddelas vid inbjudan!

FBG-ROXIN-6-591x354.jpg
BLI MEDLEM
 

STADGAR & ÅRSMÖTE

Digitalt extra Höstmöte den 12 januari 2021, kl 19:00. Mer info kommer!

Nedan finner ni utskriftsbar information om höstmötet 2020.

KALLELSE HÖSTMÖTE 2020

DAGORDNING HÖSTMÖTE 2020

PROPOSITIONER 2020

VERKSMAHETSBERÄTTELSE/VERKSAMHETSPLAN 2019-2020

 

ÅRSREDOVISNING

 

RESULTATRÄKNING

 

BALANSRÄKNING

 

VERKSAMHETSPLAN 2021

 

BUDGET 2021

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTET 9 DECEMBER 2020
 

Vid Höstmötet 2019 deltog 47 röstberättigade medlemmar och förutom att det beslutas om lagd verksamhetsplan, budget samt Ägardirektiv för dotterbolaget FBG Golf AB, så förrättades personval. Här kan du läsa justerat protokoll. Vid mötet beslutades också att ändra klubbens stadgar i enligt med den proposition som styrelsen lagt.

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2019

AKTUELLA STADGAR